Alteration and Deconstruction

ENG

Alteration Deconstruction is focussing on the process of the build up of human  the skin. From rough muscle struc­tures, protected by the fragile skin.
I captured this transition

Working with yarn in combina­tion of textile hardener I tried to portray the building up of the skin. By placing pieces of yarn, which symbolizes the muscles structures, sown in between to pieces of textile hardener fabric. The soft, fragile skin. Pouring water over the parts, the hardener dissolves and the structure of the yarns stays. When dried, the yarns will stiffen and then I managed to get the rough structure. I interpret that as the raw muscle structure.

NL

Alteration Deconstruction richt zich op het proces van opbouw van de menselijke huid. Van ruwe spierstructuren, beschermd door de kwetsbare huid.
Deze transitie heb ik vastgeled.

Door te werken met garen in combinatie met textielverharder heb ik geprobeerd de opbouw van de huid weer te geven. Door stukjes garen, die de spierstructuren symboliseren, ertussen te leggen tot stukjes textielverharder. De zachte, kwetsbare huid. Door water over de onderdelen te gieten lost de verharder op en blijft de structuur van de garens behouden. Na het drogen zullen de garens verstijven en toen is het me gelukt om de ruwe structuur te krijgen.
Ik interpreteer dat als de ruwe spierstructuur.

Assignment guided by Mark van Vorstenbos Man & IdentityDesign Academy Eindhoven2018